Produkty

HMMR - Zawory silnikowe hermetyczne

Model HMMR z grzybkiem dławiącym jest do zastosowań z dużym spadkiem ciśnienia, takich jak uzupełnianie cieczy i wtrysk cieczy. Zawory typoszeregu HMMR nadają się na przewód ssawny, cieczowy i gorącego gazu, gdzie zredukowane wydajności ściślej odpowiadają przewidywanym parametrom pracy.

DALSZE CECHY

  • Płynne, modulujące, uzupełnianie cieczy NH3, R404A (...) w osuszaczu i utrzymywanie stabilnego poziomu cieczy w osuszaczu
  • Wyeliminowanie uderzeń hydraulicznych występujących szczególnie przy dużych zaworach elektromagnetycznych
  • DUŻE OSZCZĘDNOŚĆI ENERGII dzięki możliwości utrzymywania niskich ciśnień skraplania w instalacji chłodniczej
  • Wyeliminowanie wahań ciśnienia w osuszaczu występujących przy otwieraniu i zamykaniu tradycyjnego zaworu elektromagnetycznego dwupołożeniowego
  • Łatwa możliwość zmiany poziomów cieczy w osuszaczu.
  • Bezpośredni pomiar poziomu cieczy, bez potrzeby oleju pośredniczącego.
  • Możliwość obserwacji na wyświetlaczach wskazań poziomu cieczy oraz położenia (stopnia otwarcia) zaworu HMMR.
  • Uproszczenie instalacji przez wyeliminowanie ręcznego zaworu rozprężnego.

Producent: Hansen, USA