Produkty

NEAP

NEAP

NEAP

Nielektryczny, mechaniczny  automat odpowietrzający AUTO-PURGER® NEAP oraz NEAPF przeznaczony jest do instalacji o małym i średnim stopniu zapowietrzenia w trakcie jej pracy (amoniak i freony).
Odpowietrznik przeznaczony jest do usuwania powietrza z 1 punktu, a po zastosowaniu sterownika SOP, aż z 20.
AUTO-PURGER® NEAP może być zainstalowany w strefach zagrożenia wybuchowego. Poprawia sprawność instalacji chłodniczej i bezpieczeństwo, zmniejsza zużycie energii elektrycznej sprężarek, zmniejsza koszty remontów i konserwacji maszyn, zapewnia duże oszczędności amoniaku

 Oprócz tego odpowietrznik AUTO- PURGER® NEAP:

  • Eliminuje postoje na odpowietrzanie ręczne
  • Przystosowany do pracy ciągłej, nawet zimą

więcej

Producent: Hansen, USA