Produkty

Odpowietrzniki do NH3, R404A...

Automatyczne instalacje odpowietrzające

z wykorzystaniem odpowietrznika

AUTO- PURGER®: APM, APMC, NEAP

1 do 20 punktowe sekwencyjne do amoniakalnych i innych instalacji chłodniczych

 • Z odpowietrznikami AUTO-PURGER®- NAJWYŻSZY ŚWIATOWY STANDARD
 • Bardzo wydajne i dokładne
 • Wieloletnie doświadczenie - kilkaset instalacji w Polsce, tysiące na całym świecie 
 • Niezbędne w każdej wysokosprawnej instalacji chłodniczej

 

 • Do automatycznego, ciągłego, bardzo skutecznego  usuwania   szkodliwego powietrza z instalacji chłodniczych podczas ich pracy i oczyszczania tego powietrza metodą chłodniczą z domieszek czynnika chłodniczego
 • Do dużych i małych, rozbudowanych i prostych instalacji chłodniczych
 • Kompletne wyposażenie instalacji dostarczane w kilku elementach do zamontowania u użytkownika. Szybkie i DUŻE efekty

 

 • Zapewniają duże oszczędności energii elektrycznej i czynnika chłodniczego
 • Umożliwiają obniżenie temperatury parowania i LEPSZE CHŁODZENIE
 • Eliminują postoje na odpowietrzanie ręczne i zawodną pracę ludzką
 • Eliminują skargi sąsiadów na amoniak w powietrzu podczas odpowietrzania
 • Bezpieczne - szereg zabezpieczeń przed awaryjnymi wyciekami czynnika chłodniczego
 • Zmniejszają koszty remontów i konserwacji maszyn

Odpowietrzanie =

 

Usunięcie powietrza z instalacji chłodniczej powoduje spadek ciśnienia na stronie tłocznej (w skraplaczach itd.) i wskutek tego zmniejszenie zużycia energii napędowej sprężarek i zwiększenie wydajności sprężarek chłodniczych.

Zmniejszenie ciśnienia w skraplaczach tylko o 1 bar powoduje:

 • spadek poboru mocy sprężarek o około 7%
 • zwiększenie wydajności sprężarek o około 4%

Dzięki zastowowaniu automatycznego odpowietrznika typu APM / APMC / NEAP, średnie roczne zużyce energii napędowej sprężarek spada o około 15%. Lecz w zależności od stopnia zapowietrzenia, oszczędności te mogą być znacznie większe. Ponadto z reguły oszczędza się też dużo energii napędowej wentylatorów skraplaczy.

Dlaczego powietrze w instalacji chłodniczej jest szkodliwe?

Gdyż działa jak izolacja ciepłochronna w skraplaczach, gromadząc się na zimniejszych chłodzonych powierzchniach wymiany ciepła, oddzielając wodę chłodzącą od par czynnika chłodniczego. Ponieważ powietrze jest bardzo dobrym izolatorem ciepła nawet cienka jego warstwa w skraplaczu mocno pogarsza wymianę ciepła pomiędzy skraplanym czynnikiem chłodniczym i wodą chłodzącą. Powoduje to znaczne niepotrzebne podwyższenie ciśnienia w skraplaczach i zbiornikach na stronie tłocznej wysokiego ciśnienia. Zjawisko zilustrowano na rysunku poniżej. Ponadto ciśnienie cząstkowe powietrza w skraplaczu dodaje się do ciśnienia skraplania czystego czynnika chłodniczego, zwiększając całkowite ciśnienie w skraplaczu i na tłoczeniu sprężarek. Przy określonej temperaturze dostępnej wody chłodzącej skraplacz ciśnienie w nim będzie więc znacznie wyższe gdy skraplacz i instalacja są zapowietrzone w porównaniu do sytuacji tylko z czystym amoniakiem lub innym czynnikiem chłodniczym. Zapowietrzanie instalacji chłodniczej powoduje niepotrzebne straty.        

Jak działa powietrze w skraplaczach?

Powietrze w skraplaczach działa głównie jak izolacja cieplna.

Powietrze gromadzi się na zimniejszych powierzchniach wymiany ciepła i działa jak izolacja pomiędzy czynnikiem chłodniczym i powierzchnią chłodzoną, znacznie zmniejszając sprawność skraplania i zwiększając ciśnienie w skraplaczach.

Dlaczego należy odpowietrzać instalację chłodniczą cyklicznie, sekwencyjnie z wielu punktów ?

Dlatego ważną sprawą jest usuwanie powietrza pojedynczo z każdego miejsca, gdzie może się ono gromadzić. Odpowietrzanie wielopunktowe sekwencyjne jest praktycznie jedyną skuteczną metodą zapewnienia całkowitego usuwania powietrza z instalacji chłodniczej podczas jej pracy. Efekty różnych metod odpowietrzania zobrazowano na wykresie poniżej.

Ponieważ w praktyce trudno określić gdzie aktualnie będzie się gromadzić powietrze w instalacji. Typowo jest szereg prawdopodobnych miejsc gromadzenia się powietrza. Na to gdzie powietrze się zgromadza ma wpływ szereg czynników takich jak ilość skraplaczy i zbiorników cieczy za skraplaczem, konstrukcja rurociągów do i od skraplaczy, usytuowanie i praca elementów instalacji. Pora roku może również mieć na to wpływ. W czasie gorącego lata powietrze może migrować do zbiorników cieczy wysokiego ciśnienia za skraplaczami o niższej temperaturze znajdujących się wewnątrz budynku lub w cieniu. W czasie zimy sytuacja może być odwrotna.

EFEKTY RÓŻNYCH METOD ODPOWIETRZANIA PRZEMYSŁOWYCH INSTALACJI CHŁODNICZYCH